Towarzystwo GEST

Miło nam poinformować Państwa, że dnia 28.05.2010 r. w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”.

Poniżej umieszczamy ważniejsze informacje dotyczące Towarzystwa:

 

ADRES SIEDZIBY:
TTiWJM „GEST”
Ubocze 300
59-620 Gryfów Śląski, gmina Gryfów Śląski; powiat lwówecki
Tel./fax (75) 7813163
Tel. kom. +48 692 416 823 
e-mail: biuro.gest@o2.pl
http://www.gest.jmigowy.eu

 

ADRES BIURA:
TTiWJM „GEST”
ul. Osiedle Robotnicze 47a, 
58-500 Jelenia Góra
Tel. kom. +48 531 625 599
e-mail: biuro.gest@o2.pl


Organizacja wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem:
2.02/00101/2010

KRS: 0000357326

REGON: 021274758

NIP: 6161544240

KONTO: Volkswagen Bank direct; nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001

 

Cele statutowe Towarzystwa:

 1. Promowanie komunikacji poprzez język migowy.
 2. Wspieranie wszelkich form edukacji w tym zakresie.
 3. Kształcenie tłumaczy i wykładowców języka migowego.
 4. Zrzeszanie osób niesłyszących i innych z uszkodzonym słuchem i udzielanie im pomocy w sprawach życiowych.
 5. Pomoc osobom z wadą słuchu w przystosowaniu do życia we współczesnym świecie.
 6. Udzielanie porad prawnych osobom z uszkodzonym słuchem.
 7. Kształcenie umiejętności odbioru wypowiedzi słownej, rozwijanie sprawności pragmatycznej, sytuacyjnej i społecznej niesłyszących.
 8. Integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem społecznym osób słyszących.
 9. Niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym i gospodarczym.
 10. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin.
 11. Integracja i wspieranie środowiska tłumaczy oraz reprezentowanie tłumaczy i wykładowców języka migowego w kraju, za granicą i organizacjach międzynarodowych.
 12. Zapewnienie wysokiego poziomu tłumaczeń wykonywanych przez członków TTiWJM „GEST” oraz ułatwienie podnoszenia ich zawodowych kwalifikacji.
 13. Opieka nad adeptami sztuki tłumaczenia.
 14. Wspieranie nauki i doskonalenia znajomości języka migowego
 15. Przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem osób Głuchych i słyszących.
 16. Kreowanie właściwego stosunku do języka migowego.
 17. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 18. Organizowanie kursów, szkoleń, prelekcji i warsztatów języka migowego.

                 (Pełną treść Statutu można pobrać tutaj)

 

Zarząd Towarzystwa:

Prezes Zarządu – Olgierd Kosiba

Z-ca Prezesa Zarządu – Agnieszka Nasiłowska

Skarbnik Zarządu – Jolanta Kałamaja

Członek Zarządu – Agnieszka Golec

Członek Zarządu – Ewa Oliwkowska

Członek Zarządu – Eunika Lech

 

  

Komisja Rewizyjna Towarzystwa:

Przewodniczący – Katarzyna Wróbel

Z-ca Przewodniczącego – Adrianna Dyjak

Sekretarz – Monika Flak

 

 

Logo i nazwa Towarzystwa:

Nazwa naszego Towarzystwa to GesT - G (to „świat” Głuchych - wyrażony przez kolor niebieski) T (to „świat” Tłumaczy - wyrażony przez kolor żółty). W wyniku połączenia tych dwóch „światów” (kolorów) powstaje WSPÓLNY „ŚWIAT” (kolor ZIELONY). Jesteśmy przekonani, że do połączenia tych symbolicznych „światów” nie trzeba wiele – wystarczy niewielki GesT czy nawet dobra wola. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw i ten GesT okazać. Mamy nadzieję, że zarówno logo jak i nazwa spodobają się Państwu.

 

Deklaracje i legitymacje:

Rozpoczęliśmy już nabór nowych członków i wolontariuszy naszego Towarzystwa. Zarówno na tej stronie, jak też na stronie Towarzystwa, dostępna jest  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA do wypełnienia i wysłania zarówno w wersji elektronicznej jak też listownej, ponieważ własnoręczny podpis jest wymagany.

Każdy członek Towarzystwa otrzyma LEGITYMACJE CZŁONKOWSKĄ, w której będzie zapis o kwalifikacjach takiej osoby, potwierdzonych przez odpowiednią komisje Towarzystwa. Pragniemy przypomnieć, że nie dzielimy ludzi wg sposobów komunikacji (np. na PJM i SJM) jesteśmy życzliwi i otwarci na każdego, kto chciałby komunikować się w języku migowym z osobami niesłyszącymi.

 

 Współpraca:

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby prywatne jak też fundacje, stowarzyszenia czy instytucje. Obecnie przygotowujemy się do otwarcia kilku naszych BIUR w Polsce i mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zaprezentować Państwu wymierne efekty naszych działań. DO WSPÓŁPRACY SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!!!

 


Strona główna | Oferta | Rekrutacja | Media o języku migowym | Język migowy a prawo
Media o mnie | Galeria | Doświadczenie | Kontakt | Do pobrania | Linki

© Copyright 2010 by Olgierd Kosiba